W dniu 09 października w Szepietowie odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu oceny fenotypu królików. Do egzaminu przystąpiło 22 członków z 5 organicacji: Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych, Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza,  Mazowiecki Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza i Świętokrzyskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Komisja egzaminacyjna w składzie:

mgr Tadeusz Kwiatkowski – Kierownik do spraw zwierząt futerkowych i pszczelarstwa – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,

dr mgr Grzegorz Otulakowski – główny sędzia krajowy – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,

mgr inż. Tadeusz Kruszewski – Kierownik produkcji rolnej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Z pośród uczestników szkolenia z oceny fenotypu królików wszyscy zdali egzamin.  7 hodowców zostało wyróżnionych, czego dowodem jest sporządzony protokół z egzaminu.