Adres: Wieprzec 9 , 22-400 Zamość

Tel. kom. 511426777

email: arturkarabiowski@op.pl

Hodowla: 067L

Hoduje rasy:

  • Kastorex

  • Wielki Jasnosrebrzysty

  • Wiedeński Niebieski