Adres: Jaksice 8, 32-200 Miechów

Tel. kom. 607917461

email: cz.wik@wp.pl

Hodowla: 208L

Hoduje rasy:

  • Mini Lop

  • Karzełek Teddy