Prezes

Bartłomiej Draczka
tel.606 804 230
e-mail: prezes@lzhkr.pl

Wiceprezes

Ireneusz Widomski
tel. 510 247 387

Skarbnik

Daniel Bałabuch
tel. 518 108 677
e-mail: skarbnik@lzhkr.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Marcin Góźdź

Członek

Patrycja Sarzyńska

Członek

Jacek Pawłowski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Sylwester Grudysz

Członek

Grzegorz Czyż

Członek

Marian Jasiński