Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych

 • XII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych ZooPark 2020

  Zarząd Lubelskiego Związku Hodowców Królików Rasowych


  Ma zaszczyt zaprosić:

  Na XII Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 22-23 Lutego 2020r w Lublinie.

  Głównym celem Wystawy jest promocja przydomowej hodowli królików oraz szerzenie dobrych praktyk poprzez zaprezentowanie najwybitniejszych okazów królików z poszczególnych ras i jednocześnie odzwierciedlenie wieloletniego doświadczenia wystawców. Na Wystawie zostaną zaprezentowane króliki z ras dużych, średnich, małych oraz karzełków w rozmaitych odmianach barwnych.
  Wystawa organizowana łącznie z Lubelską Wystawą Zoologiczną ZOOPARK już na stałe wpisała się w kalendarz niezwykłych wydarzeń naszego regionu. Dynamicznie rozwijająca się impreza z roku na rok gromadzi coraz większą grupę przyjaciół świata zwierzęcego. W tej grupie znajdują się rodziny z dziećmi, hodowcy zwierząt, właściciele sklepów i hurtowni zoologicznych oraz gabinetów weterynaryjnych.
  ZOOPARK to liczne pokazy zwierząt, miejsce spotkań i wymiany doświadczeń specjalistów, prezentacja nowości na rynku zoologicznym, konkursy dla zwiedzających.
  Dla właścicieli zwierząt to świetna okazja do poszerzenia wiedzy na temat wychowania, utrzymania, żywienia, opieki swoich pupili na licznych wykładach, czy bezpośrednio od hodowców.
  Dla firmy uczestnictwo w targach jest możliwością zaprezentowania nowych, innowacyjnych produktów, a przede wszystkim ugruntowaniem marki wśród ostatecznych odbiorców.

  Z Poważaniem Zarząd LZHKR

 • Walne Zebranie Członków LZHKR

  Zarząd LZHKR zaprasza na Walne Zebranie Członków które odbędzie się 26 stycznia 2020r w Łabuniach ul. Orzechowa 10 o godzinie 12:00. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 12:10 tego samego dnia.

  Porządek Obrad:

  1. Otwarcie i powitanie członków LZHKR.
  2. Wybory Przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie Prezesa z działania Zarządu.
  6. Sprawozdanie finansowe z działalności.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.
  8. Uchwalenie Sprawozdania finansowego.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  10.Sprawozdanie z kontroli Starostwa nad Stoważyszeniem
  11. Organizacja XII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych ZOO Park Lublin 22-23 luty 2019r.
  – puchary i inne nagrody
  – regulamin
  – klatki
  – bankiet
  – sponsorzy
  12. Organizacja XV Regionalnej Wystawy Królików Rasowych w Sitnie 2020r.
  – puchary i inne nagrody
  – regulamin
  – klatki
  – bankiet
  – sponsorzy
  13. Dyskusja na temat nowego pomysłu w sprawie rodowodów obowiązujących w naszej organizacji.
  14. Uchwalenie wysokości składki na 2020r.

  15. Spływ kajakowy 2020 – konkurs
  16.Wolne wnioski

 • ZooPark 2019

  PODZIĘKOWANIA DLA WYSTAWCÓW

  W imieniu Lubelskiego Związku Hodowców Królików Rasowych oraz Targów Lublin pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w tegorocznej, XI Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych.

  Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Wystawa Królików spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba odwiedzających. Sukces, jaki odnieśliśmy nie byłby możliwy, gdyby nie Państwa zaangażowanie w przygotowanie atrakcyjnej i różnorodnej wystawy. Zwiedzający ZooPark 2019 docenili bardzo szeroki zakres prezentowanych eksponatów w sumie 373 szt. Zaprezentowaliśmy króliki w 44 różnych rasach i odmianach barwnych.

  Trzeba pochwalić się eksponowaniem nowej rasy w polsce która nosi nazwę Rex Gepard. Pierwsi którzy wychodowali i pokazali na wystawie tę rasę byli Słowacy Paweł Blasko i Michał Britaňák . Czasami w Polsce słyszało się o dziwnym ubarwieniu królików wywodzących się z Rexów dalmatyńskich czarno-żółtych, tak jakby w płaszczu króla. W okolicy Zamościa u hodowcy Bartłomieja Draczki pierwszy gepard normalno włosy urodził się wrześniu 2014 roku. Prace hodowlane trwały kilka lat z róznym skutkiem,  w styczniu 2018 urodził się pierwszy rex gepard, jednocześnie w Chełmie u hodowcy Daniela Bałabucha dzięki pracom hodowlanym urodziły się równolegle rexy gepardy. 08-09 grudnia 2018r na wystawie w Kielcach po raz pierwszy w Polsce została zaprezentowana stawka 7 szt. tej rasy przez 2 hodowców z Lubelskiego Związku Hodowców Królików Rasowych. Na wystawie ZooPark były prezentowanie po raz trzeci w stawce biorace udział w konkursie.

  Rex Gepard

  Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość obcowania z królikami w bezpośrednik kontakcie. Wyrażamy nadzieję, że Państwa obecność w roli wystawcy oraz zwiedzających przełożyła się na owocne kontrakty. Jednocześnie już teraz chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnej edycji ZooPark 2020 i oczywiście XII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, która odbędzie się w 2020 roku, a także współpracy na innych płaszczyznach związanych z organizacją tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie. ZooPark to nie tylko króliki jakie inne zwierzęta były prezentowane znajdziecie w galerii a to i tak nie wszystkie.

  Prezes Bartłomiej Draczka