Lubelski Związek Hodowców Królików Rasowych

 • Prawne regulacje w zakresie przewozu żywych zwierząt.

  Prawne regulacje w zakresie przewozu żywych zwierząt.
  Transport żywych zwierząt jest jednym z najbardziej wymagających, stanowi
  duże wyzwanie dla przewoźników oraz właścicieli, ponieważ jak zauważono w ustawie
  o ochronie zwierząt – ,,Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie
  jest rzeczą.’’1w związku z czym – ,,Każde zwierzę wymaga humanitarnego
  traktowania.’’
  2
  Najważniejsze regulacje prawne które odnoszą się do transportu zwierząt w
  Polsce to ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra
  Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia
  22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym
  działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/ EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie
  (WE) nr 1255/97.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na zakres obowiązujących w.w. przepisów.
  Ponieważ rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 ,,stosuje się do transportu zwierząt
  kręgowych w obrębie Wspólnoty, jak również do przeprowadzanych przez właściwych
  urzędników specjalnych kontroli partii wjeżdżających na lub opuszczających obszar
  celny Wspólnoty.’’
  3 Przepisy w.w. rozporządzenia ukierunkowane są zdecydowanie na
  przewoźników i transport komercyjny który bezpośrednio lub pośrednio ma na celu
  osiągniecie korzyści finansowych. Na co wskazuje Art.1 ust 5 – ,, Niniejsze
  rozporządzenie nie stosuje się do transportu zwierząt nie mającego związku z
  działalnością gospodarczą oraz do transportu zwierząt bezpośrednio do lub z gabinetów
  lub klinik weterynaryjnych, odbywającego się z polecenia lekarza weterynarii.’’
  Jednocześnie przepisy te częściowo zabezpieczają rolników przed ponoszeniem
  większych nakładów finansowym w związku z transportem zwierząt. Ponieważ
  zobowiązani są oni jedynie do stosowania się do ogólnych warunków tyczących się
  transportu zwierząt, zgodnie z art. Art.3 o raz do niedyskryminującej kontroli zwierząt,
  środków transportu i związanych z nimi dokumentów zgodnie z Art. 27. Jednak aby
  rolnicy transportujący zwierzęta nie musieli stosować do całości przepisów jakie są

 • Zakupy królików

  Rodzicu hodowco na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie królika rasowego, mieszańca, teddy czy mini lopka.

  Kupując królika najczęściej kierujemy się swoim upodobaniem. Barwa okrywy włosowej, budowa królika, długość okrywy czy to że ma mieć uszy do góry czy do dołu, czy ma być duży czy mały i czy ma być konkretnej rasy.
  W zależności czy hodowla ma być nastawiona na hodowlę domowego królika czy rasowego.